Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

    


Vui lòng chọn vấn đề cần thắc mắc về đơn hàng của bạn.
Không thể chọn vấn đề cần thắc mắc khi bạn không có đơn hàng nào.
Nếu bạn có câu hỏi thông thường về đơn hàng và vận chuyển,
vui lòng xem trang FAQ dưới đây.

Xem Câu Hỏi Thường Gặp FAQ Về Vận Chuyển

Stylekorean luôn nỗ lực mang lại dịch vụ tốt nhất cho bạn.
Cảm ơn.

Q&A

go top

PRICE RANGE

The name 'Etude' means 'beautiful study of Chopin' in French. They are targeted to woman.
So their main color is pink. Because most of women like pink. The pink color is related to princess fantasy from women's childhood. Also Etudehouse's brand slogan is "All of you are born as a princess!" They make the Princess Fantasy a reality. And they surpport their customer enjoy make up like playing and having fun rather than consider as repetitive boring routine. By various colors, satisfying quality, adorable design. To make all girls in this world sweet with fun items of Etude!
<The stars were with Etudehouse: Sulli & Crystal, Shinee's onew, jonghyun, key, minho and Taemin etc.>

Etude House Khác

Etude House Khác

  2 Products