Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

    


Vui lòng chọn vấn đề cần thắc mắc về đơn hàng của bạn.
Không thể chọn vấn đề cần thắc mắc khi bạn không có đơn hàng nào.
Nếu bạn có câu hỏi thông thường về đơn hàng và vận chuyển,
vui lòng xem trang FAQ dưới đây.

Xem Câu Hỏi Thường Gặp FAQ Về Vận Chuyển

Stylekorean luôn nỗ lực mang lại dịch vụ tốt nhất cho bạn.
Cảm ơn.

Q&A

go top


QUY ĐỊNH HẢI QUAN
Thuế Hải Quan

Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hải quan, như Thuế hải quan, Thuế nhập khẩu, Thuế giá trị gia tăng, v.v. Khách hàng phải trả các khoản phí như phí hải quan, phí dịch vụ, phí hành chính, phí lưu kho, bất cứ điều gì liên quan đến hải quan.

Các quy định của hải quan khác nhau tùy theo quốc gia, vì vậy khách hàng cần liên hệ với cơ quan hải quan địa phương để biết thêm thông tin chi tiết tránh vấn đề nảy sinh.Hàng Hóa Nguy Hiểm

Mỗi quốc gia có chính sách khác nhau về các vấn đề Hàng Hóa Nguy Hiểm. Stylekorean không chịu trách nhiệm thông báo những thông tin này, vì vậy khách hàng cần liên hệ với văn phòng thông tin hải quan địa phương để kiểm tra xem sản phẩm bạn mua có độc hại hay không.Hải Quan Từ Chối

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các bưu hàng bị hải quan từ chối, bất chấp mọi lý do bao gồm từ chối nộp thuế, mặt hàng cấm nhập khẩu và bất kỳ vấn đề liên quan đến hải quan nào khác. Khi bưu hàng bị từ chối trả lại cho Stylekorean, chúng tôi không chịu trách nhiệm gửi lại. Nhưng chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng của mình về việc nhận được bưu hàng và nếu khách hàng trả thêm chi phí vận chuyển, Stylekorean sẽ vận chuyển lại bưu hàng cho khách hàng. Stylekorean không có trách nhiệm hoàn lại tiền và không đổi trả hàng với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hải quan.