Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

    


Vui lòng chọn vấn đề cần thắc mắc về đơn hàng của bạn.
Không thể chọn vấn đề cần thắc mắc khi bạn không có đơn hàng nào.
Nếu bạn có câu hỏi thông thường về đơn hàng và vận chuyển,
vui lòng xem trang FAQ dưới đây.

Xem Câu Hỏi Thường Gặp FAQ Về Vận Chuyển

Stylekorean luôn nỗ lực mang lại dịch vụ tốt nhất cho bạn.
Cảm ơn.

Q&A

go top


BẢO MẬT VÀ AN NINH

'Stylekorean.com' (sau đây được gọi là 'Công ty') chăm sóc thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ Luật pháp liên quan đến 'Khuyến khích sử dụng thông tin và mạng truyền thông & Bảo vệ thông tin”. Công ty thông báo khách hàng về mục đích sử dụng cũng như cách sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng và biện pháp nào được thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân thông qua Chính sách bảo mật của chúng tôi. Công ty sẽ thông báo thông qua mục “thông báo” trên trang web của chúng tôi (hoặc thông báo cá nhân).

- Chính sách này sẽ được thực hiện kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2015.Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Công ty thu thập các thông tin cá nhân sau đây để cung cấp dịch vụ cho thành viên, tư vấn, ứng dụng dịch vụ, v.v.


- Sản phẩm: Tên, ngày sinh, ID đăng nhập, mật khẩu, hỏi đáp về mật khẩu, số nhà, địa chỉ nhà, số điện thoại di động, email, thông tin thẻ tín dụng, thông tin tài khoản ngân hàng, lịch sử sử dụng dịch vụ, nhật ký truy cập, cookie, IP truy cập Thông tin, hồ sơ thanh toán


- Phương thức thu thập thông tin cá nhân: Trang web (Đăng ký thành viên)Mục đích của Việc Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Công ty sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập cho các mục đích sau.


- Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ và cung cấp nội dung để tính phí theo quy định của dịch vụ, mua bán, thanh toán, giao hàng hoặc gửi hàng, nhận dạng giao dịch tài chính và các dịch vụ tài chính khác, thu phí


- Nhận dạng phù hợp với việc sử dụng dịch vụ thành viên, nhận dạng cá nhân, phòng chống lạm dụng người dùng xấu và sử dụng trái phép, xác nhận ý định đăng ký thành viên, xác nhận tuổi, quản lý khiếu nại, thông báoThời Gian Sở Hữu và Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Theo quy định, thông tin cá nhân được thu thập sẽ bị hủy mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào sau khi đạt được mục đích sử dụng.


- Các mục duy trì: Tên, ID đăng nhập, mật khẩu, hỏi đáp về mật khẩu, số nhà, địa chỉ nhà, số điện thoại di động, email


- Nguyên nhân duy trì: Chính sách nội bộ của Công ty


- Thời gian duy trì: Đến thời điểm ngưng làm thành viên