go top


CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ
Chính sách đổi trả

- Vật phẩm không mong muốn

Nếu khách hàng không muốn các sản phẩm nữa, khách hàng có thể yêu cầu trả lại trong vòng 15 ngày sau khi nhận được bưu hàng. Nếu khách hàng mở sản phẩm, chúng tôi không chấp nhận yêu cầu trả lại của khách hàng. Sản phẩm phải được đóng gói y như ban đầu và chưa sử dụng

Khách hàng phải chịu chi phí vận chuyển để trả lại hàng. Sau khi nhận được và kiểm tra sản phẩm, chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền qua hình thức điểm trên Stylekorean.Hoàn tiền

- Hàng hư hại, nhầm hàng

Khi khách hàng yêu cầu, Stylekorean kiểm tra các trường hợp và thực hiện đổi trả hoặc hoàn tiền

- Vật phẩm không mong muốn

Sau quá trình hoàn trả, chúng tôi hoàn lại số tiền qua hình thức điểm trên Stylekorean.