Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

    


Vui lòng chọn vấn đề cần thắc mắc về đơn hàng của bạn.
Không thể chọn vấn đề cần thắc mắc khi bạn không có đơn hàng nào.
Nếu bạn có câu hỏi thông thường về đơn hàng và vận chuyển,
vui lòng xem trang FAQ dưới đây.

Xem Câu Hỏi Thường Gặp FAQ Về Vận Chuyển

Stylekorean luôn nỗ lực mang lại dịch vụ tốt nhất cho bạn.
Cảm ơn.

Q&A

go top


ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Khi sử dụng trang web này, bạn được coi là đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau: Thuật ngữ sau áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện này, Tuyên bố về quyền riêng tư và Thông báo khước từ và bất kỳ hoặc tất cả các Thỏa thuận: "Khách hàng", “Bạn” và “của bạn” đề cập tới bạn, người truy cập trang web này và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Công ty. "Công ty", “của chúng tôi” và “chúng tôi” đề cập đến công ty của chúng tôi. “Bên”, “Những bên”, hay “chúng ta”, đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi, hoặc chỉ Khách hàng hay chỉ chúng tôi. Tất cả các điều khoản đề cập đến đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quy trình hỗ trợ của chúng tôi cho Khách hàng theo cách phù hợp nhất, thông qua các cuộc họp chính thức có thời hạn cố định hoặc bất kỳ cách nào khác, nhằm mục đích rõ ràng là đáp ứng Nhu cầu của khách hàng liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ / sản phẩm đã nêu của Công ty, phù hợp và tuân theo Luật pháp Hàn Quốc hiện hành. Bất kỳ việc sử dụng các thuật ngữ trên hoặc các từ khác với số ít, số nhiều, viết hoa và / hoặc anh ấy / cô ấy hoặc họ, được coi là có thể thay thế cho nhau và do đó được đề cập đến như nhau.

Khước từ

Loại trừ và hạn chếThông tin trên trang web này được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng". Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Công ty:

Loại trừ tất cả các biểu tượng và bảo đảm liên quan đến trang web này và nội dung website hoặc được cung cấp bởi bất kỳ chi nhánh hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, bao gồm cả liên quan đến bất kỳ sự thiếu chính xác hoặc thiếu sót nào trong trang web này và / hoặc tài liệu của Công ty; và loại trừ tất cả trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, tổn thất trực tiếp, tổn thất kinh doanh hoặc lợi nhuận (dù là có thể thấy trước việc mất lợi nhuận đó hay không, phát sinh trong quá trình thông thường hoặc bạn đã thông báo cho Công ty này về khả năng lỗ tiềm tàng đó), thiệt hại gây ra cho máy tính, phần mềm máy tính, hệ thống và chương trình của bạn và dữ liệu trên đó hoặc bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, do hậu quả và ngẫu nhiên nào khác.An Ninh

Bạn có trách nhiệm bảo vệ thông tin bí mật như mật khẩu trên trang web này của công ty (cũng được sử dụng để truy cập Điểm StyleKorean.com) và thông tin tài chính như số thẻ tín dụng và mật khẩu ngân hàng trên mạng. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng sai bao gồm tổn thất tài chính trong tài khoản của bạn trong trường hợp thông tin bị đánh cắp. Bạn phải thông báo cho Công ty ngay lập tức trong trường hợp nhận ra mất hoặc bị ăn cắp mật khẩu.Thanh Toán

Công ty có thể chấp nhận thanh toán bằng paypal, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và cơ sở ngân hàng trên mạng do các đối tác cổng thanh toán của mình cung cấp. Các lựa chọn Phương thức thanh toán có thể thay đổi theo thời gian để tăng các lựa chọn thanh toán cho bạn và / hoặc để cải thiện trải nghiệm thanh toán. Chúng tôi có quyền thực hiện hành động pháp lý chống lại bạn? bao gồm nhưng không giới hạn trong việc chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba hợp lệ? trong trường hợp thanh toán gian lận. Công ty có thể thực hiện hành động pháp lý và chịu sự quản lý của pháp lý Hàn Quốc.Điểm Thưởng

Điểm thưởng sẽ được trao cho đơn hàng đủ điều kiện, chi tiết đọc trong mục Điểm thưởng của trang web. Điểm thưởng chỉ có thể kiếm được và đổi được bởi các khách hàng đã đăng ký thành viên trên trang web Công ty hoặc trên các hình thức di động. Chi tiết chính sách quy đổi được công bố trên mục Điểm thưởng của trang web. Tranh chấp phát sinh từ điểm thưởng kiếm được hoặc quy đổi sẽ được quản lý theo quyết định của Công ty và sẽ là quyết định cuối cùng. Điểm thưởng là một chương trình tùy chọn tổ chức dựa trên toàn quyền quyết định của Công ty.Trả hàng

Sản phẩm đã bán có thể được trả lại trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận nếu chúng là hàng hư hại hoặc không đúng sản phẩm bạn đặt. Bạn có trách nhiệm thông báo cho Công ty qua email / điện thoại ngay khi bạn nhận thấy bất kỳ vấn đề nào mà bạn muốn trả lại sản phẩm.Trả hàng có thể làm hài lòng khi:

Bạn đã nhận được (các) sản phẩm không chính xác
Bạn đã nhận được (các) sản phẩm bị hư hỏng hoặc hết hạnTrả hàng nói chung sẽ không làm hài lòng khi:

Sản phẩm là một mặt hàng thực phẩm đã mở
Tất cả sản phẩm được trả lại sẽ xử lý theo quyết định của Công ty
Bạn cần gửi lại (các) sản phẩm tới địa chỉ được cung cấp cho bạn. Bạn có thể được hoàn trả chi phí vận chuyển hợp lý theo quyết định của Công ty.Hủy Đơn

Hủy đơn hàng nói chung sẽ không làm hài lòng bạn. Nếu Công ty xác định đơn hàng chưa được gửi thì việc hủy sẽ dễ dàng và hoàn tiền sẽ ở dạng tiền trong Ví. Công ty có quyền cho phép hủy đơn hàng theo quyết định riêng của chúng tôi.Lệ phí

Chúng tôi có quyền tính phí cho bạn các khoản phí sau cho các đơn đặt hàng trả trước. Tuy nhiên, chúng tôi có thể không tính phí bạn dựa trên quyết định của Công ty.
Phí vận chuyển và xử lý? Phí này sẽ được sử dụng để trang trải hoàn toàn hoặc một phần chi phí vận chuyển và xử lý đơn đặt hàng của chúng tôi. Số tiền lệ phí sẽ luôn được tiết lộ cho bạn trước khi thanh toán.Vận Chuyển

Chúng tôi sẽ nỗ lực tốt nhất để gửi sản phẩm trong đơn hàng của bạn càng sớm càng tốt. Trong trường hợp, chúng tôi không thể hoàn thành gửi hàng của bạn trong vòng 2 ngày làm việc, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về sự chậm trễ.Sản Phẩm

Các sản phẩm bao gồm chi tiết sản phẩm, giá cả, hình ảnh, v.v được cung cấp cho chúng ta bởi các nhà cung cấp. Chúng tôi chỉ sử dụng chúng cho mục đích cung cấp thông tin. Các quyền đối với những nội dung này thuộc về chủ sở hữu nội dung. Giá sản phẩm và tính sẵn có có thể thay đổi mà không có thông báo trước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm giao sản phẩm đã đặt đến địa chỉ sai do địa chỉ giao hàng được cung cấp không chính xác. Trách nhiệm cung cấp chi tiết vận chuyển chính xác cùng với đơn đặt hàng thuộc về bạn.Chấm Dứt Các Thỏa Thuận và Chính Sách Hoàn Trả

Cả Khách hàng và chúng tôi đều có quyền chấm dứt bất kỳ Thỏa thuận dịch vụ nào vì bất kỳ lý do gì, kể cả việc kết thúc các dịch vụ đang được tiến hành. Không có khoản tiền hoàn lại nào được cung cấp, khi Dịch vụ được coi là đã bắt đầu và, cho tất cả các ý định và mục đích, đang được tiến hành. Bất kỳ khoản tiền nào đã được thanh toán cho chúng tôi cấu thành khoản thanh toán liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ chưa sử dụng sẽ được hoàn trả. Tiền hoàn lại, nếu có, sẽ theo quyết định riêng của Công ty và được giới hạn đối với số lượng đơn hàng đang tranh chấp. Như mặc định, việc hoàn tiền sẽ được thực hiện trên cùng Phương thức thanh toán đã được sử dụng cho Dịch vụ, trừ khi cách khác được Khách hàng ghi chú rõ. Việc hoàn tiền sẽ được hoàn tất trong vòng 5-15 ngày làm việc và phụ thuộc vào ngân hàng / thẻ.Giá Trị Hiệu Lực

Trừ khi có quy định khác, các dịch vụ được giới thiệu trên trang web này có sẵn trên toàn thế giới, hoặc liên quan đến các công bố từ Hàn Quốc. Tất cả quảng cáo dành cho chỉ thị trường trên toàn thế giới. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm với đánh giá về sự phù hợp cho một mục đích cụ thể của bất kỳ hành động tải xuống, sử dụng chương trình và văn bản có sẵn trên trang web này. Việc phân phối lại hoặc tái bản bất kỳ phần nào của trang web này hoặc nội dung của trang web này đều bị cấm, bao gồm cả cách đóng khung framing hoặc bất kỳ phương thức tương tự nào khác, mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty. Công ty không đảm bảo rằng dịch vụ từ trang web này sẽ không bị gián đoạn, cập nhật kịp thời hoặc không có lỗi, mặc dù trang web sẽ được cung cấp với khả năng tốt nhất. Khi sử dụng dịch vụ này, bạn sẽ phải bồi thường cho Công ty, nhân viên Công ty, các đại lý và chi nhánh của Công ty nếu gây ra bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức gì.Bất khả kháng

Không bên nào phải chịu trách nhiệm cho bên kia về bất kỳ nghĩa vụ nào theo bất kỳ Thỏa thuận nào do bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của bên đó bao gồm, nhưng không giới hạn, hành Đạo, khủng bố, chiến tranh, nổi dậy chính trị, khởi nghĩa, bạo loạn, tình trạng bất ổn dân sự, hành động của chính quyền dân sự hoặc quân sự, nổi dậy, động đất, lũ lụt hoặc bất kỳ sự kiện tự nhiên hoặc nhân tạo nào khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, khiến cho việc chấm dứt thỏa thuận hoặc hợp đồng, những điều không thể lường trước được. Bất kỳ Bên nào bị ảnh hưởng bởi sự kiện đó sẽ thông báo cho Bên kia và sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý để tuân thủ các điều khoản và điều kiện của bất kỳ Thỏa thuận nào trong tài liệu này.Nhìn Chung

Luật pháp của chính phủ Hàn Quốc là cơ sở của những điều khoản và điều kiện này. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện này và quyền tài phán độc quyền của tòa án Hàn Quốc trong tất cả các tranh chấp phát sinh từ việc truy cập đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong số các điều khoản này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi được vì bất kỳ lý do nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, trong các loại trừ và giới hạn được nêu ở trên), thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thực thi sẽ bị hủy khỏi các điều khoản này và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục được áp dụng. Việc Công ty không thực thi bất kỳ điều khoản nào được nêu trong các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ Thỏa thuận nào, hoặc không thực hiện bất kỳ lựa chọn nào để chấm dứt, sẽ không được hiểu là từ bỏ các điều khoản đó và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các Điều khoản và Điều kiện này hoặc của bất kỳ Thỏa thuận nào hoặc bất kỳ phần nào trong đó, hoặc quyền sau đó để thực thi từng điều khoản. Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ không được cải thiện, sửa đổi, thay đổi hoặc bổ sung trừ khi bằng văn bản và được ký bởi các đại diện được ủy quyền hợp lệ của Công ty.Thông Báo Về Các Thay Đổi

Công ty có quyền thay đổi các điều kiện này theo thời gian khi thấy phù hợp và việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sẽ biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với bất kỳ điều chỉnh nào đối với các điều khoản này. Bạn nên đọc lại trang này một cách thường xuyên để đảm bảo nhận thức về bất kỳ thay đổi nào trong các điều khoản và điều kiện.