Chúng tôi muốn nghe ý kiến từ bạn!

Star5 qty love the color
ezo…@gmail.com salah satu Korean eyebrow product favoritku yg harganya bersahabat di dompet
Đăng lên 18-07-24 Khuyên Dùng
Star4 qty Good product!
Ata…@gmail.com One of my fav eyebrow pencil. Will buy it again!
Đăng lên 18-07-19 Khuyên Dùng
Star5 qty will buy again
jod…@yahoo.com.ph tit's not to light and not too dark, will definitely repurchase!
Đăng lên 18-07-02 Khuyên Dùng
Star5 qty love it
kat…@gmail.com wide range of shades and longlasting
Đăng lên 18-06-23 Khuyên Dùng
Star5 qty love it
ste…@ymail.com It creates a very natural full looking eyebrows!
Đăng lên 18-06-12 Khuyên Dùng