Chúng tôi muốn nghe ý kiến từ bạn!

Star4 qty JUMBO Ultimate Nourishing Rice Overnight Mask 60g
kat…@gmail.com Mặt nạ dùng khá ổn. Mình khá thích sản phẩm này

1565976921_1.jpg
Đăng lên 19-08-17 Khuyên Dùng
Star5 qty mask
Qua…@gmail.com

099986602edf8e2d5871e931156d4f9b_1563780
 

Chưa dùng nhưng thấy review khá là tốt

Đăng lên 19-07-22 Khuyên Dùng
Star5 qty [COSRX] JUMBO Ultimate Nourishing Rice Overnight M…
ter…@yahoo.gr this mask is just perfect!!!!!bought it many times for me and my friends!!!
Đăng lên 18-10-01 Khuyên Dùng
Star5 qty [COSRX] JUMBO Ultimate Nourishing Rice Overnight M…
ter…@yahoo.gr this mask is just perfect!!!!!bought it many times for me and my friends!!!
Đăng lên 18-10-01 Khuyên Dùng
Star5 qty Love Love Love
jud…@gmail.com I absolutely love this product. I use it as a cream at night. In the morning, my skin feels amazing. Soft and moisturized. Gone through 2 already.
Đăng lên 18-09-04 Khuyên Dùng