Chúng tôi muốn nghe ý kiến từ bạn!

Star5 qty Mộc Miên
moc…@gmail.com Hàng chuyển về từ shop tới VN thì rất nhanh. Nhưng phía bên dịch vụ giao hàng hơi lâu. Thông báo mình tới từ T7 mà mãi tới T3 mới giao nè. Còn vè chất lượng hàng thì khỏi bàn. Cực kì haì lòng lun. Thoa lên thẩm thấu vào da rất nha. Mới dùng ngày t3 mà đã cảm thấy da cải thiện rồi.  

1561777072_1.jpg
Đăng lên 19-06-29 Khuyên Dùng
Star4 qty Toner
ngu…@gmail.com Toner dùng rất thích mấy bạn ơi. Nên mua

1553874955_1.jpg
Đăng lên 19-03-30 Khuyên Dùng
Star3 qty Works nicely
sai…@live.com Dont love it nor hate it. Does have a pleasant nice smell, doesnt sting either. Havent noticed any difference from other toners I've used before.
Đăng lên 18-09-03 Khuyên Dùng
Star5 qty Good stuff
ode…@gmail.com Works really well and comfortable to use !
Đăng lên 18-08-26 Khuyên Dùng
Star3 qty [Innisfree] No Sebum Toner
ais…@gmail.com Not bad toner it feels good on skin.
Đăng lên 18-07-26 Khuyên Dùng