Chúng tôi muốn nghe ý kiến từ bạn!

Star5 qty i love this puff
kat…@gmail.com

91635301b5cf8f454668e064eb174a0a_1528608
 

Đăng lên 18-06-10 Khuyên Dùng
Star4 qty Nice
viv…@gmail.com I enjoyed using this product.
Đăng lên 18-06-09 Khuyên Dùng
Star4 qty nice puff
fli…@hotmail.com

great for adding coverage

55c5cb5b53bbd9596df57f7f733ea9eb_1528475

Đăng lên 18-06-09 Khuyên Dùng
Star5 qty Nice
kar…@poczta.onet.pl The puff is soft and seems durable. Perfect for its price.
Đăng lên 18-06-08 Khuyên Dùng
Star5 qty Great !
blo…@gmail.com I use it to keep my cushion as clean as possible. They are great and really soft ! Highly recommend!
Đăng lên 18-06-07 Khuyên Dùng