Chúng tôi muốn nghe ý kiến từ bạn!

Star5 qty Tốt
van…@gmail.com Hàng giao lần này khá chậm, và có sản phẩm bị thiếu, không có sample tặng, hàng chất lượng tốt, mong shop dịch vụ tốt hơn

1571052701_1.JPG
Đăng lên 19-10-14 Khuyên Dùng
Star5 qty Tốt
van…@gmail.com Hàng giao lần này khá chậm, và có sản phẩm bị thiếu, không có sample tặng, hàng chất lượng tốt, mong shop dịch vụ tốt hơn

1571049883_1.JPG
Đăng lên 19-10-14 Khuyên Dùng
Star5 qty Tốt
van…@gmail.com Hàng giao lần này khá chậm, và có sản phẩm bị thiếu, không có sample tặng, hàng chất lượng tốt, mong shop dịch vụ tốt hơn

1571034570_1.JPG
Đăng lên 19-10-14 Khuyên Dùng
Star5 qty Chất tương xứng giá tiền
ban…@gmail.com Thực ra etude không xuất sắc như innisfee, nhưng giá sale thì mình cũng hốt một rổ dùng dần

1560328669_1.jpg
Đăng lên 19-06-12 Khuyên Dùng
Star5 qty mặt nạ Etude house
ngu…@gmail.com

1558794562_1.jpeg
Đăng lên 19-05-25 Khuyên Dùng