Chúng tôi muốn nghe ý kiến từ bạn!

Star4 qty ok
Qua…@gmail.com

099986602edf8e2d5871e931156d4f9b_1563780
 

sp dùng ổn

Đăng lên 19-07-22 Khuyên Dùng
Star5 qty Điểm 10
thu…@hotmail.com

f72af545a6134288c2ef760257539fd7_1563376
sản phẩm dùng rất thích , không gây kích ứng cho da nhạy cảm

Đăng lên 19-07-18 Khuyên Dùng
Star5 qty good
Mhu…@gmail.com Sản phẩm chính hãng, đẩy đủ tem mác. Sử dụng rất thích. Sẽ mua tiếp

1563371515_1.jpg
Đăng lên 19-07-17 Khuyên Dùng
Star5 qty Beauty Baggage Claim Gold Eye Mask - 1 Pair Wander…
bon…@gmail.com Beauty Baggage Claim Gold Eye Mask - 1 Pair Wander Beauty Baggage Claim Gold Eye Mask - 0.3 oz/ 10 mL Glow Recipe Watermelon Sleeping Mask - 0.005 oz/ 0.14 g Clinique Quickliner for Eyes Intense in Inten

1562753532_1.png
Đăng lên 19-07-10 Khuyên Dùng
Star5 qty great product
car…@gmail.com Good product. Product quality was great

1562740810_1.jpg
Đăng lên 19-07-10 Khuyên Dùng