go top

Mặt Nạ Giấy

Mặt nạ giấy Hàn Quốc - Người anh emhọ hydrogel tiên tiến hơn và cũng là cách dễ dàng để cấp ẩm tập trung và các thành phần hoạt tính cho da mặt của bạn. Từng miếng mặt nạ Hàn Quốc được thấm trong tinh chất chứa giữ ẩm và Vitamin C. Sức mạnh thực sự của Mặt nạ Hàn Quốc nằmchính trong tấm mặt nạ đó.
Mask Sheet

Korean Mask Sheet Mặt Nạ Giấy

  256 Products